Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc- 1601

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Hiện tại các thông báo tuyển sinh chính thức năm 2020 từ Bộ Giáo Dục chưa có. Một số trường đã có dự thảo tuyển sinh 2020 (chưa chính thức, xem tham khảo) được cập nhật tại mục Đào tạo & Tuyển sinh

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TCD1604

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Tin học ứng dụng548020560
Kế toán doanh nghiệp534030260
Xây dựng dân dụng và công nghiệp558020260
Điện dân dụng552022660

Nguồn tin THAM CHIẾU

TCD1604 - Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại: 02113867125
Email: tccnvp@vinhphuc.edu.vn

Xem trang tổng hợp của trường
TCD1604 - Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc

Tin cùng trường