Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh- 1908

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường 1908

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điều Dưỡng5720501100
Y sỹ y học cổ truyền572010260
Hộ sinh572030330
Y sỹ572010160
Dược5720201250

Nguồn tin THAM CHIẾU

1908 - Trường Trung Cấp Y Tế Bắc Ninh

Địa chỉ: Đồi Búp Lê - Phường Vũ Ninh - TP Bắc Ninh

Website chính: http://ytebacninh.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0222 3827279
Email: truongybacninh@gmail.com

Xem trang tổng hợp của trường
1908 - Trường Trung Cấp Y Tế Bắc Ninh

Tin cùng trường