Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Cao đẳng Thống kê - CTE

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CTE

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Thống kê5460201100
Hệ thống thông tin kinh tế546020350
Kế toán (Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp; Kế toán Ngân hàng; Kế toán tin học; Kế toán hành chính sự nghiệp)513403012150

Nguồn tin THAM CHIẾU

CTE - Trường Cao đẳng Thống kê

Địa chỉ: Số 568, đường Thành Cổ, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh

Website chính: http://www.cos.edu.vn/

Liên lạc: Điện thoại: 0222.3.821.713
Email: tuyensinhcdtk@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CTE - Trường Cao đẳng Thống kê

Tin cùng trường