Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Trà Vinh - TCD5802

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TCD5802

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Bảo vệ thực vật562011620
Cắt gọt kim loại552012135
Điện dân dụng552022635
Điện công nghiệp552022735
Kế toán doanh nghiệp534030220
Thú y564010135
Tin học văn phòng548020320

Nguồn tin THAM CHIẾU

TCD5802 - Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Trà Vinh

Địa chỉ: Ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Website chính: truongtcndtnttravinh.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02943665165
Email: truongtrungcapnghedtnttv@gmail.com

Xem trang tổng hợp của trường
TCD5802 - Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Trà Vinh

Tin cùng trường