Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sơn La- 1403

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CDD1402

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản lý tài nguyên rừng562020735
Công tác xã hội576010135
Văn thư hành chính532030135
Hướng dẫn du lịch581010335
Hành chính văn phòng532030535
Pháp luật538010135
Kế toán doanh nghiệp534030235
Chăn nuôi - Thú y562012035
Lâm sinh562020235
Trồng trọt562011035
Kế toán hành chính sự nghiệp534030735
Thư viện - Thiết bị trường học532020735
Tin học ứng dụng548020535
Quản lý đất đai585010235
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.

Tin cùng trường