Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Trường Trung cấp Y Dược Phạm Ngọc Thạch - 0137

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TCĐ12

Nguồn tin THAM CHIẾU

0137 - Trường Trung cấp Y Dược Phạm Ngọc Thạch

Địa chỉ: 24 Đức Giang - Long Biên - Hà nội

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại: 0438690045
Email: [email protected]

Xem trang tổng hợp của trường
0137 - Trường Trung cấp Y Dược Phạm Ngọc Thạch

Tin cùng trường