Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trung cấp Thông tin truyền Thông TPHCM - 0241

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường 0241

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản trị hệ thống5480210100
Thiết kế và quản lý Website5480215100
Công nghệ truyền thông5320105100
Tiếng Anh5220206100

Nguồn tin THAM CHIẾU

0241 - Trung cấp Thông tin truyền Thông TPHCM

Địa chỉ: Lô 24, Toà nhà Innovation, CVPM Quang Trung, Quận 12, TP.HCM

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại: (08) 54371105
Email: [email protected]

Xem trang tổng hợp của trường
0241 - Trung cấp Thông tin truyền Thông TPHCM

Tin cùng trường