Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương - 2107

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường 2107

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Y sỹ572010150

2107 - Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

Địa chỉ: 239 - Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Website chính: caodangytehd.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02203892302
Email: caodangytehd@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
2107 - Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

Tin cùng trường