Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội - CDT0122

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CCT

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kế toán doanh nghiệp5340302120
Kế toán hành chính sự nghiệp534030770
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm5540108105
Chế biến thực phẩm5540104120
Tin học ứng dụng5480205120
Điện công nghiệp và dân dụng5520223105
Điện công nghiệp552022770
Điện dân dụng552022670
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)5480202120

Nguồn tin THAM CHIẾU

CCT - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Địa chỉ: Phường Ngọc Xuyên - Quận Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng

Website chính: cdktcntp.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02253867752
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CCT - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Tin cùng trường