Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau - D61

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường D61

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kế toán doanh nghiệp534030230
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính548010230
Tin học văn phòng548020330
Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ562030530

D61 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Địa chỉ: 126, đường 3/2, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website chính: http://caodangcongdong.camau.gov.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02903825262
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
D61 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Tin cùng trường