Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt - CDT4202

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CDT4202

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Hướng dẫn du lịch581010330
Kỹ thuật chế biến món ăn581020790
Quản trị khách sạn581020130
Nghiệp vụ nhà hàng581020630

CDT4202 - Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

Địa chỉ: Km số 5, đường Cam Ly, Phường 7, Thành Phố Đà Lạt

Website chính: dtc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 063.3554.913
Email: daotaodtc@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDT4202 - Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

Tin cùng trường