Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG - CDT4103

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CDT4103

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản trị khách sạn581020140
Kỹ thuật chế biến món ăn581020740

CDT4103 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG

Địa chỉ: Số 02 - Điện Biên Phủ, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Website chính: www.ntc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 058.3551777 (line 208)
Email: daotaocddlnt@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDT4103 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG

Tin cùng trường