Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG - CDD5704

Thông tin tuyển sinh Năm 2017

Mã trường CDD5704

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kế toán doanh nghiệp5340302100
Tài chính doanh nghiệp5340201100
Kế toán hành chính sự nghiệp534030750
Tài chính - Ngân hàng534020250
Marketing534011650
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)548020250
Tin học văn phòng548020350
Quản lý và kinh doanh khách sạn534042250

Các ngành và thông tin tuyển sinh

CDD5704 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG

Địa chỉ: Số 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long

Website chính: vcef.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02703.823443 - 02703.877879
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDD5704 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG

Tin cùng trường