Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt - CDD4201

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CDD4201

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ sinh học542020235
Công nghệ ô tô551021670
Điện công nghiệp552022735
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)548020235
Kế toán doanh nghiệp534030235
Kỹ thuật chế biến món ăn581020770
Nghiệp vụ nhà hàng581020635
Bảo vệ thực vật562011635

CDD4201 - Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, TP. Đà Lạt

Website chính: www.cdndalat.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0633827063
Email: daotao@cdndalat.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDD4201 - Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Tin cùng trường