Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ - CNP

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CNP

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Chăn nuôi562011920
Quản lý đất đai585010220
Kế toán doanh nghiệp634030225
Phát triển nông thôn562012925
Tin học ứng dụng548020520
Thú y564010130
Chăn nuôi gia súc, gia cầm562011730
Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt562030430
Khuyến nông lâm562012220
Trồng trọt562011020
Thiết kế cảnh quan, hoa viên558010320
Kinh doanh thương mại và dịch vụ534010120
Hành chính văn phòng532030520
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ534041730
Chăn nuôi - Thú y5620120150
Làm vườn – cây cảnh562020330
Sinh vật cảnh562020530
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp562013020

Nguồn tin THAM CHIẾU

CNP - Trường cao đẳng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ

Địa chỉ: QL6, km 36, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ

Website chính: https://www.vcard.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0948855386
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CNP - Trường cao đẳng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ

Tin cùng trường