Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu - C52

thông tin tuyển sinh của năm 2018

Mã trường C52

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Học sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Mầm non: Trường tuyển sinh theo hình thức kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu (Đọc diễn cảm- Hát) và xét tuyển điểm 2 môn Toán học và Ngữ văn.
- Đối với các ngành còn lại: Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 và điểm Học bạ THPT hoặc tương đương.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Sư phạm mầm non4214020130Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát (Năng khiếu 1)

a) Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Điểm các môn thi/bài thi phải thỏa mãn điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sẽ có văn bản chính thức sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018).
 • Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

b) Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Điểm trung bình của mỗi môn học trong tổ hợp môn xét tuyển ở các học kỳ của các lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 5,5 điểm trở lên.
 • Hạnh kiểm và học lực của lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

2.6.1. Mã số trường: c52

2.6.2. Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển

Danh sách các ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển năm 2018 (môn in đậm trong tổ hợp xét tuyển là môn thi chính) như sau:

 

 

STT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
năm 2018

Mã tổ hợp môn

Ghi chú

Các ngành đào tạo trình độ cao đằng

1

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán học, Ngữ văn, Đọc diễn cảm-Hát

M00

 

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

 

Toán học, Vật lí, Hóa học

A00

 

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Toán học, Khoa học xã hội

C15

3

Sư phạm Tin học

51140210

Toán học, Vật lí, Hóa học

A00

 

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán học, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh

D90

4

Sư phạm Lịch sử

(Chuyên ngành Lịch sử - Địa lý)

51140218

Toán học, Lịch sử, Địa lý

A07

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

Ngữ văn, Toán học, Khoa học xã hội

C15

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

D78

5

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (Chuyên ngành Công nghệ)

51140215

Toán học, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

A16

 

Toán học, Hóa học, Sinh học

B00

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D72

 

Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D90

 

Các ngành đào tạo trình độ trung cấp

1

Sư phạm Mầm non

42140201

Toán học, Ngữ văn, Đọc diễn cảm-Hát

M00

 

             

2.6.3. Quy định về mức chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển

Trường tổ chức xét tuyển với tổng điểm bằng nhau cho tất cả các tổ hợp môn thuộc một ngành xét tuyển.

2.6.4. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

Môn chính, tổng điểm 3 môn thi /bài thi trong tổ hợp xét tuyển, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Mầm non, ngoài lấy điểm thi của hai bài thi Toán học và Ngữ văn, thí sinh phải tham dự kỳ thi môn năng khiếu (Đọc diễn cảm - Hát) do trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức.

Trường tổ chức tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh  đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy được quy định trong Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và Thông tư  07/2018/TT-BGDĐT ngày 01  tháng 3 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017.

2.7.1. Tiêu chí xét tuyển

 • Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi/bài thi + Điểm ưu tiên (nếu có).
 • Đối với phương thức xét tuyển theo điểm Học bạ THPT, điểm môn thi/bài thi là điểm trung bình của mỗi môn học trong tổ hợp môn xét tuyển ở 5 học kỳ của các lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của lớp 12.
 • Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp (theo từng nhóm đối tượng).

2.7.2. Lịch tuyển sinh chung

Lịch tuyển sinh của Trường căn cứ theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đăng ký xét tuyển vào Trường theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7.3. Lịch đăng kí và thi các môn năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát)

 • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/4/2018 đến trước 17 giờ ngày 29/6/2018.
 • Thời gian hướng dẫn ôn thi: 30/6/2018.
 • Thời gian thi: 07/7/2018.

2.7.4. Hình thức và thời gian nộp hồ sơ ĐKXT

- Xét theo điểm thi THPT quốc gia năm 2018

Phương thức, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét theo điểm học bạ THPT

+ Phương thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

+ Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 02/04/2018 đến ngày 31/07/2018

Trường thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh  đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy được quy định trong Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và Thông tư    07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 về sửa đổi, bổ sung tê và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017.

Ngoài các đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu còn xét tuyển thẳng vào các ngành theo các điều kiện Đạt giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức và có học lực năm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên.

Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Mầm non, ngoài các điều kiện trên, thí sinh phải tham dự kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức và đạt điểm trung bình các môn năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên.

Lệ phí xét tuyển theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Không thu học phí

Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu còn chỉ tiêu trường sẽ thông báo trên website của nhà trường

Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu còn chỉ tiêu trường sẽ thông báo trên website của nhà trường

C52 - Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 689, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Website chính: www.cdspbrvt.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02543826644

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
C52 - Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu

Tin cùng trường