Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Long An - C49

thông tin tuyển sinh của năm 2018

Mã trường C49

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hệ phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Long An.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
- Đối với các ngành cao đẳng:
+ Kết hợp xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 và thi năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật.
+ Các ngành còn lại xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia năm 2018.
- Đối với ngành trung cấp: kết hợp xét tuyển theo học bạ trung bình kết quả học tập môn Ngữ văn lớp 12, Toán lớp 12 và thi năng khiếu đối với ngành Sư phạm Mầm non hình thức vừa làm vừa học.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Sư phạm mầm non
Hình thức đào tạo: vừa làm vừa học
42140201

- Thực hiện theo quy định tại khoản 11, Điều 1 của Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.

2.6.1. Mã trường: C49

2.6.2. Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển:

- Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng chính quy:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Môn xét tuyển/thi tuyển

1

Giáo dục mầm non

51140201

90

- Ngữ văn; Lịch sử; Năng khiếu (hệ số 2) (M05)

- Ngữ văn; Toán; Năng khiếu (hệ số 2) (M06)

- Ngữ văn; Địa lí; Năng khiếu (hệ số 2) (M07)

- Ngữ văn; Tiếng Anh; Năng khiếu (hệ số 2) (M11)

2

Giáo dục tiểu học

51140202

60

- Toán; Ngữ văn; Sinh học (B03)

- Toán; Ngữ văn; Lịch sử (C03)

- Toán; Ngữ văn; Địa lí (C04)

- Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh (D01)

3

Giáo dục Thể chất

51140206

20

- Toán; Sinh học; Năng khiếu TDTT (hệ số 2) (T00)

- Toán; Ngữ văn; Năng khiếu TDTT (hệ số 2) (T02)

- Ngữ văn; Sinh học; Năng khiếu TDTT (hệ số 2) (T03)

- Toán; Vật lí; Năng khiếu TDTT (hệ số 2) (T04)

4

Sư phạm Tin học

51140210

20

- Toán; Vật lí; Hóa học (A00)

- Toán; Vật lí; Tiếng Anh (A01)

5

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

20

- Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh (D01)

- Ngữ văn; Lịch sử; Tiếng Anh (D14)

- Ngữ văn; Địa lí; Tiếng Anh (D15)

6

Sư phạm Âm nhạc

51140221

20

- Ngữ văn; Địa lí; Năng khiếu nghệ thuật (hệ số 2) (R01)

- Ngữ văn; Toán; Năng khiếu nghệ thuật (hệ số 2) (R02)

- Ngữ văn; Tiếng Anh; Năng khiếu âm nhạc (hệ số 2) (N03)

7

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

20

- Toán; Ngữ văn; Vẽ Mỹ thuật (hệ số 2) (H01)

- Toán; Tiếng Anh; Vẽ Mỹ thuật (hệ số 2) (H02)

- Toán; Vật lí; Vẽ Mỹ thuật (hệ số 2) (V00)

- Toán; Hóa; Vẽ Mỹ thuật (hệ số 2) (V03)

- Các ngành đào tạo trình độ trung cấp vừa làm vừa học:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Môn xét tuyển/thi tuyển

1

Sư phạm Mầm non

42140201

40

- Ngữ văn học bạ THPT, Toán học bạ THPT, Năng khiếu (hệ số 2)

2.6.3. Tiêu chí xét tuyển các thí sinh cuối có điểm bằng nhau:

STT

Tên ngành

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

1

Giáo dục mầm non

Điểm môn Năng khiếu cao hơn

Điểm môn Ngữ văn cao hơn

2

Giáo dục tiểu học

Điểm môn Toán cao hơn

Điểm môn Ngữ văn cao hơn

3

Giáo dục Thể chất

Điểm môn Năng khiếu cao hơn

- Điểm môn Toán cao hơn đối với các tổ hợp: T00, T02, T04.

- Điểm môn Văn cao hơn đối với các tổ hợp: T03.

4

Sư phạm Tin học

Điểm môn Toán cao hơn

Điểm môn Vật lí cao hơn

5

Sư phạm Tiếng Anh

Điểm môn Tiếng Anh cao hơn

Điểm môn Ngữ văn cao hơn

6

Sư phạm Âm nhạc

- Điểm môn Năng khiếu nghệ thuật cao hơn đối với các tổ hợp: R01, R02

- Điểm môn Năng khiếu âm nhạc cao hơn đối với tổ hợp: N03

Điểm môn Ngữ văn cao hơn

7

Sư phạm Mỹ thuật

Điểm môn Vẽ Mỹ thuật cao hơn

Điểm môn Toán cao hơn

8

Sư phạm Mầm non

Điểm môn Năng khiếu cao hơn

Điểm môn Ngữ văn cao hơn

Lưu ý:

- Cách tính điểm xét tuyển các môn đều quy về thang điểm tổng 3 môn có điểm tối đa là 30 điểm trước khi cộng điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nguyên tắc xét tuyển: xét điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu cho phép.

2.7.1. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

- Thí sinh có đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành.

- Trường không chấp nhận kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và kết quả bảo lưu của những năm trước khi xét tuyển.

- Trường chấp nhận sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường khác để xét tuyển đối với các ngành có môn năng khiếu.

2.7.2 Thời gian tổ chức nhận hồ sơ và thi năng khiếu:

- Nhận hồ sơ thi năng khiếu: từ 14/5/2018 đến 29/6/2018.

- Phát giấy báo dự thi: từ 30/6/2018 đến 03/7/2018.

- Dự kiến ngày thi: từ ngày 04/7/2018 đến 09/7/2018.

- Lưu ý: thời gian tổ chức nhận hồ sơ và thi năng khiếu các đợt thi tiếp theo sẽ có thông báo cụ thể sau.

2.7.3. Thời gian nhận hồ sơ đăng k‎ý xét tuyển:

- Đối với các ngành cao đẳng: theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với ngành Sư phạm mầm non vừa làm vừa học: từ ngày 11/7/2018 (cụ thể sẽ có thông báo chi tiết sau).

2.7.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển:

2.7.4.1. Đối với hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu:

- Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu theo mẫu của trường CĐSP Long An (nhận trực tiếp tại trường hoặc tải mẫu từ website của trường).

- 02 ảnh 4 x 6.

- Lệ phí đăng ký dự thi năng khiếu.

2.7.4.2. Đối với đợt xét tuyển bổ sung:

- Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bản photocopy có chứng thực kết quả thi THPT quốc gia 2018.

- Bản photocopy có chứng thực kết quả thi năng khiếu năm 2018 (đối với các ngành có thi môn năng khiếu).

- Lệ phí đăng ký xét tuyển bổ sung.

2.7.4.3. Đối với ngành Sư phạm mầm non hình thức vừa làm vừa học:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường CĐSP Long An (nhận trực tiếp tại trường hoặc tải mẫu từ website của trường).

- Bản photocopy có chứng thực học bạ THPT.

- Bản photocopy có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2018.

- Bản photocopy có chứng thực kết quả thi năng khiếu năm 2018.

- Bản photocopy có chứng thực hộ khẩu thường trú.

- Lệ phí đăng ký xét tuyển.

- Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

2.7.5. Phương thức nhận hồ sơ:

Nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện) hoặc đăng ký trực tiếp tại trường.

2.7.6. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Địa chỉ: Phòng Đào tạo – Khảo thí, trường Cao đẳng Sư phạm Long An, số 934 quốc lộ I, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại:  02723 512281

- Email: phongdaotao.c49@moet.edu.vn  

- Website: http://caodangsuphamlongan.edu.vn/

 Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, đối tượng ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lệ phí xét tuyển các ngành: theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lệ phí đăng kí thi môn năng khiếu cho các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm mầm non vừa làm vừa học: 300.000 đồng/môn/thí sinh.

- Các ngành Sư phạm chính quy: theo quy định hiện hành.

- Ngành Sư phạm Mầm non hệ vừa làm vừa học thu học phí theo quyết định của UBND tỉnh Long An theo từng năm học.

C49 - Trường Cao đẳng Sư phạm Long An

Địa chỉ: 934 Quốc lộ 1, khu phố Tường Khánh, phường Khánh Hậu

Website chính: caodangsuphamlongan.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0272.3512.281

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
C49 - Trường Cao đẳng Sư phạm Long An

Tin cùng trường