Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Cao đẳng Thống kê - CTE

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường CTE

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Thống kê5460201100
Hệ thống thông tin kinh tế546020350
Kế toán (Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp; Kế toán Ngân hàng; Kế toán tin học; Kế toán hành chính sự nghiệp)513403012150

CTE - Trường Cao đẳng Thống kê

Địa chỉ: Số 568, đường Thành Cổ, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh

Website chính: http://www.cos.edu.vn/

Liên lạc: Điện thoại: 0222.3.821.713
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CTE - Trường Cao đẳng Thống kê

Tin cùng trường