Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Gia Lai - TCD3830

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường TCD3830

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ ô tô551021635

TCD 3830 - Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Gia Lai

Địa chỉ: 279 Hoàng Hoa Thám - Phường An Phú - Thị xã An Khê - Tỉnh Gia Lai

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại: 02693532219
Email: tcn.ankhe@gmail.com

Xem trang tổng hợp của trường
TCD 3830 - Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Gia Lai

Tin cùng trường