Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Gia Lai - TCD3830

Thông tin tuyển sinh Năm 2017

Mã trường TCD3830

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ ô tô551021635

Các ngành và thông tin tuyển sinh

TCD 3830 - Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Gia Lai

Địa chỉ: 279 Hoàng Hoa Thám - Phường An Phú - Thị xã An Khê - Tỉnh Gia Lai

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại: 02693532219
Email: [email protected]

Xem trang tổng hợp của trường
TCD 3830 - Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Gia Lai

Tin cùng trường