Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang - 6401

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường 6401

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kế toán hành chính sự nghiệp534030730
Quản lý đất đai585010230
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm554010860
Chế biến và bảo quản thuỷ sản562030260

6401 - Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

Địa chỉ: Quốc lộ 61C, Xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Website chính: www.ktkthaugiang.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02933582410
Email: truongktkt@haugiang.edu.vn

Xem trang tổng hợp của trường
6401 - Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

Tin cùng trường