Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa - 4102

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường 4102

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điện công nghiệp và dân dụng552022330
Tin học ứng dụng548020530
Kế toán doanh nghiệp534030230
Tài chính - Ngân hàng534020230
Nghiệp vụ lễ tân581020365
Hướng dẫn du lịch581010340

4102 - Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

Địa chỉ: 1028 đường 2/4 - P.Vĩnh Phước - Nha Trang - Khánh Hòa

Website chính: www.tdn.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0583550668
Email: tdnktkt.nt@khanhhoa.edu.vn

Xem trang tổng hợp của trường
4102 - Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

Tin cùng trường