Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CẦN GIUỘC - TCĐ4804

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường TCĐ4804

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Cắt gọt kim loại552012150
Công nghệ ô tô551021650
Điện công nghiệp552022770
Quản trị mạng máy tính548020950
Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh552025530

TCĐ4804 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CẦN GIUỘC

Địa chỉ: SỐ 96, ĐƯỜNG TỈNH 835, XÃ TRƯỜNG BÌNH, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

Website chính:

Liên lạc: Điện thoại: (072)3893874, (072)3894315
Email: ttcncangiuoc@longan.gov.vn

Xem trang tổng hợp của trường
TCĐ4804 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CẦN GIUỘC

Tin cùng trường