Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường trung cấp nghề Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu - TCD0701

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường TCD0701

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điện công nghiệp552022760
Vận hành máy thi công nền552018330
Kỹ thuật xây dựng558020130
Khuyến nông lâm562012230
Thú y564010130
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)548020230
Công tác xã hội576010130
Kỹ thuật chế biến món ăn581020730

TCD0701 - Trường trung cấp nghề Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Website chính: tcdtntlaichau.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02133878524
Email: phongdaotaottcnlaichau@gmail.com

Xem trang tổng hợp của trường
TCD0701 - Trường trung cấp nghề Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu

Tin cùng trường