Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên - TCD1204

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường TCD1204

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điện công nghiệp552022790
Điện tử dân dụng552022460
Hàn552012330
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)548020230
Công nghệ may và thời trang554020430
Thú y564020370
Kỹ thuật xây dựng558020170

TCD1204 - Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Hồng Tiến - thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên

Website chính: www.tcnamtn.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02083563126
Email: [email protected]

Xem trang tổng hợp của trường
TCD1204 - Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên

Tin cùng trường