Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng - TCD5403

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường TCD5403

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Tin học văn phòng548020330
Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ562030530
Hướng dẫn du lịch581010330
Công nghệ ô tô551021630
Cơ điện nông thôn552026230
Bảo vệ thực vật562011630
Quản trị khách sạn581020130

TCD5403 - Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng

Địa chỉ: Quốc lộ 63, ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Website chính: www.vumt.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02973809228
Email: tcnumt.sld@kiengiang.gov.vn

Xem trang tổng hợp của trường
TCD5403 - Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng

Tin cùng trường