Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng - TCD5403

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TCD5403

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Tin học văn phòng548020330
Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ562030530
Hướng dẫn du lịch581010330
Công nghệ ô tô551021630
Cơ điện nông thôn552026230
Bảo vệ thực vật562011630
Quản trị khách sạn581020130

Nguồn tin THAM CHIẾU

TCD5403 - Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng

Địa chỉ: Quốc lộ 63, ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Website chính: www.vumt.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02973809228
Email: [email protected]

Xem trang tổng hợp của trường
TCD5403 - Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng

Tin cùng trường