Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương - 7001

Thông tin tuyển sinh Năm 2018

Mã trường 7001

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh đã tốt THPT hoặc tương đương.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trên cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Sư phạm mầm non42140201120

Các ngành và thông tin tuyển sinh

1. Tốt nghiệp THPT.

 2. Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

Mã trường: 7001

Mã ngành: 42140201

Tổ hợp xét tuyển: C03, C00, D01, C04

Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: không

Thời gian nhận ĐKXT: liên tục trong năm

Nhận hồ sơ trực tiếp tại hai cơ sở của trường.

 

Chính sách ưu tiên: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

30.000 đồng.( Ba mươi ngàn đồng).

4.000.000 đồng

7001 - Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương

Địa chỉ: 102 Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Website chính: www.tcktbd.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0274 3636 800

Xem trang tổng hợp của trường
7001 - Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương

Tin cùng trường