Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương - 7001

thông tin tuyển sinh của năm 2018

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường 7001

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh đã tốt THPT hoặc tương đương.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trên cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Sư phạm mầm non42140201120

1. Tốt nghiệp THPT.

 2. Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

Mã trường: 7001

Mã ngành: 42140201

Tổ hợp xét tuyển: C03, C00, D01, C04

Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: không

Thời gian nhận ĐKXT: liên tục trong năm

Nhận hồ sơ trực tiếp tại hai cơ sở của trường.

 

Chính sách ưu tiên: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

30.000 đồng.( Ba mươi ngàn đồng).

4.000.000 đồng

Nguồn tin THAM CHIẾU

7001 - Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương

Địa chỉ: 102 Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Website chính: www.tcktbd.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0274 3636 800

Xem trang tổng hợp của trường
7001 - Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương

Tin cùng trường