Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp Tân Bách Khoa - 4604

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường 4604

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Y sỹ5720101100
Điều dưỡng5720301100
Kế toán doanh nghiệp5340302100
Pháp luật5380101100
Hành chính văn phòng5320305100
Quản lý và kinh doanh du lịch5340421100
Quản lý và kinh doanh khách sạn5340422100
Quản lý và bán hàng siêu thị5340132100
Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng5720604100
Sư phạm mầm non42140201250
Dược sĩ42720401200

4604 - Trường Trung cấp Tân Bách Khoa

Địa chỉ: 24 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Thành phố Tây Ninh

Website chính: tbkc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0663815416 - 0663815601
Email: daotao@tbkc.edu.vn

Xem trang tổng hợp của trường
4604 - Trường Trung cấp Tân Bách Khoa

Tin cùng trường