Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bến Tre - TDC5603

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường TDC5603

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Hội họa521010310
Thanh nhạc521022510
Quản lý văn hóa534043650
Hướng dẫn du lịch581010320
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.

Tin cùng trường