Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang - 5303

Thông tin tuyển sinh Năm 2018

Mã trường 5303

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Sư phạm mỹ thuật
Đào tạo giáo viên giảng dạy ngành mỹ thuật trong các trường tiểu học
4214020420Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2

Các ngành và thông tin tuyển sinh

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: học sinh có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Thi tuyển năng khiếu đạt từ 14 điểm trở lên.

Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT: Học sinh đăng ký hồ sơ tại trường.

Mã số trường: 5303

Mã số ngành: 42140204

 Thời gian: Từ ngày 15/3/2018 đến ngày 10/12/2018

Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển: Học sinh nộp hồ sơ tại trường.

Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển: học sinh có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên. Thi tuyển năng khiếu đạt từ 14 điểm trở lên. (02 môn thi: hình hoạ (tĩnh vật chì) và trang trí cơ bản.

Chính sách ưu tiên: thực hiện tại khoản 5 Điều 1 theo Tông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Thực hiện theo qui định hiện hành của nhà nước.

Đối với  ngành sư phạm mỹ thuật nhà nước cấp kinh phí đào tạo.

không