Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Trung cấp Y Dược Yersin Nha Trang - TCD4110

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường TCD4110

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Y sỹ5720101250
Dược5720201300
Điều dưỡng5720301150

TCD4110 - Trường Trung cấp Y Dược Yersin Nha Trang

Địa chỉ: 75C Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Website chính: yduocyersin.khanhhoa.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02583515585
Email: yduocyersin@gmail.com

Xem trang tổng hợp của trường
TCD4110 - Trường Trung cấp Y Dược Yersin Nha Trang

Tin cùng trường