Điểm chuẩn 2016 Đại Học An Ninh Nhân Dân - ANS

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) D01 25.5
2 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) D01 22.5
3 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) C03 ---
4 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) C03 ---
5 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) A01 25.25
6 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) A01 24.25
Trường thuộc nhóm trường CÔNG AN
logo của trường ANS-Trường đại học An Ninh Nhân Dân

ANS-Trường đại học An Ninh Nhân Dân

Địa chỉ: Km 18, xa lộ Hà Nội - đi Biên Hòa; phường Linh Trung, Q.Thủ Đức-TP Hồ Chí Minh

Website chính:

Liên lạc: ĐT: (08)38963884

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
ANS-Trường đại học An Ninh Nhân Dân