Điểm chuẩn 2016 Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam - MTH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52210403 Thiết kế đồ họa H03 24
2 52210105 Điêu khắc H02 27
3 52210104 Đồ họa H01 25
4 52210103 Hội họa H01 25.5
5 52210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật H01 25.5
6 52140222 Sư phạm Mỹ thuật H01 26.5

MTH - Trường đại học mỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ: Số 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website chính: mythuatvietnam.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)3826.3861

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
MTH - Trường đại học mỹ thuật Việt Nam