Thông tin trường đã được xác thực

MTH - Trường đại học mỹ thuật Việt Nam

MTH - Trường đại học mỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ: Số 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website chính: mythuatvietnam.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: ĐT: (04)3826.3861