Điểm chuẩn năm 2022 - MTH - Trường đại học mỹ thuật Việt Nam

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 52140222 Sư phạm mỹ thuật H00 31.63
2 52210103 Hội họa H00 30.63
3 52210104 Đồ họa H00 26.66
4 52210105 Điêu khắc H00 26.1
5 52210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật H00 25.56
6 52210403 Thiết kế đồ họa H00 29.73

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

MTH - Trường đại học mỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ: Số 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website chính: mythuatvietnam.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)3826.3861

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
MTH - Trường đại học mỹ thuật Việt Nam