Điểm chuẩn 2016 Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp - TGH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860205 Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp phía Nam A00 21.5
2 52860205 Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp phía Bắc A00 23

TGH - TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP

Địa chỉ: Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Website chính: www.siquantangthietgiap.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 0974 177246.
- Fax: 0211 3853059.
- Email: tuyensinhtsqttg@gmail.com.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TGH - TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP