Điểm chuẩn 2016 Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp - TGH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860205 Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp phía Nam A00 21.5
2 52860205 Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp phía Bắc A00 23

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

TGH - TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP

Địa chỉ: Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Website chính: www.siquantangthietgiap.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 0974 177246.
- Fax: 0211 3853059.
- Email: tuyensinhtsqttg@gmail.com.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TGH - TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP