Điểm chuẩn 2017 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân - CSH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860100 Điều tra trinh sát (nam) A01 28 Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm.
2 52860100 Điều tra trinh sát (nam) C03 25.75 Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.
3 52860100 Điều tra trinh sát (nam) D01 26.25
4 52860100 Điều tra trinh sát (nữ) A01 29.5
5 52860100 Điều tra trinh sát (nữ) C03 28.25
6 52860100 Điều tra trinh sát (nữ) D01 28.75 Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3
7 52380101_DS Luật( Dân sự) A00 15.75 Hệ dân sự
8 52380101_DS Luật (Hệ dân sự) A01 16 Hệ dân sự
9 52380101_DS Luật ( Hệ Dân sự) C03 15.5 Hệ dân sự
10 52380101_DS Luật (Hệ dấn sự) D01 15.75 Hệ dấn sự
Trường thuộc nhóm trường CÔNG AN
logo của trường CSH - HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

CSH - HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Địa chỉ: Xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Website chính: www.hvcsnd.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04).38385246.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CSH - HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN