Điểm chuẩn 2017 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân - CSH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860100 Điều tra trinh sát (nam) A01 28 Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm.
2 52860100 Điều tra trinh sát (nam) C03 25.75 Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.
3 52860100 Điều tra trinh sát (nam) D01 26.25
4 52860100 Điều tra trinh sát (nữ) A01 29.5
5 52860100 Điều tra trinh sát (nữ) C03 28.25
6 52860100 Điều tra trinh sát (nữ) D01 28.75 Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3
7 52380101_DS Luật( Dân sự) A00 15.75 Hệ dân sự
8 52380101_DS Luật (Hệ dân sự) A01 16 Hệ dân sự
9 52380101_DS Luật ( Hệ Dân sự) C03 15.5 Hệ dân sự
10 52380101_DS Luật (Hệ dấn sự) D01 15.75 Hệ dấn sự

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thuộc nhóm trường CÔNG AN
logo của trường CSH - HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

CSH - HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Địa chỉ: Xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Website chính: www.hvcsnd.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04).38385246.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CSH - HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN