Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp - TGH

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17860206Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp - Thí sinh Nam miền BắcA00, A0120.85
27860206Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp - Thí sinh Nam miền NamA00, A0118.7

TGH - TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP

Địa chỉ: Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Website chính: www.siquantangthietgiap.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 0974 177246.
- Fax: 0211 3853059.
- Email: tuyensinhtsqttg@gmail.com.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TGH - TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP