Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp - TGH

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17860206Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp - Thí sinh Nam miền BắcA00, A0120.85
27860206Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp - Thí sinh Nam miền NamA00, A0118.7

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

TGH - TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP

Địa chỉ: Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Website chính: www.siquantangthietgiap.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 0974 177246.
- Fax: 0211 3853059.
- Email: tuyensinhtsqttg@gmail.com.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TGH - TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP