Điểm chuẩn 2021 - DHI - Khoa Quốc tế - ĐH Huế

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310206 Quan hệ quốc tế A01; C00; D01; D14 19.5
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C00; C15; D01 19.5
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.