Điểm chuẩn 2021 - KCN - Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ Sinh học nông, y, dược A00; B00; A02; D08 22.05
2 7440112 Hóa học A00; A06; B00; D07 23.1
3 7440122 Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano A00; A02; B00; D07 23
4 7440301 Khoa học Môi trường ứng dụng A00; A02; B00; D07 22.75
5 7460112 Toán ứng dụng A00; A01; A02; B00 22.45
6 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; A02; D08 27.3
7 7480201 Công nghệ thông tin và truyền thông A00; A01; A02; D07 25.75
8 7480202 An toàn thông tin A00; A01; A02; B00 27
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; D07 24.5
10 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D07 24.05
11 7520201 Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo A00; A01; B00; A02 21.05
12 7520401 Vật lý kỹ thuật và điện tử A00; A01; A02; D07 23.05
13 7540101 Khoa học và Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 27
14 7520121 Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh A00; A01; A02; D07 21.6
15 7720601 Khoa học và Công nghệ Y khoa A00; A02; B00; D07 22.55

KCN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Số 18 Hoàng Quốc Viêt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website chính: www.usth.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (04) 3791 6960

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
KCN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội