Thông tin trường đã được xác thực

KCN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

KCN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Số 18 Hoàng Quốc Viêt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website chính: www.usth.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: (04) 3791 6960