Học phí Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - KCN

 

Ngành

Học phí/năm học 2020-2021

Sinh viên Việt Nam Sinh viên quốc tế
Ngành Bảo trì và Kỹ thuật Hàng không

97.860.000 VND

140.500.000 VND

Các ngành khác

46.600.000 VND

69.900.000 VND

Nguồn tham chiếu

https://tuyensinh.usth.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-theo-he-thong-dang-ky-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-204/

KCN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Số 18 Hoàng Quốc Viêt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website chính: www.usth.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (04) 3791 6960

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
KCN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội