Điểm chuẩn năm 2023 - KCN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7480202 An toàn thông tin A00; A01; A02; D07 24.05
2 7510203 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01; A02; D07 24.63
3 7420201 Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc A00; A02; B00; D08 23.14
4 7480201 Công nghệ thông tin – Truyền thông A00; A01; A02; D07 24.05
5 7440112 Hóa học A00; A06; B00; D07 20.15
6 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; A02; D08 24.51
7 7440301 Khoa học Môi trường Ứng dụng A00; A02; B00; D07 18.55
8 7540101 Khoa học và Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 22.05
9 7720601 Khoa học và Công nghệ y khoa A00; A01; B00; D07 22.6
10 7440122 Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano A00; A02; B00; D07 21.8
11 7520121 Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh A00; A01; B00; D07 20.3
12 7520201 Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo A00; A01; A02; D07 22.65
13 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D07 23.28
14 7460112 Toán ứng dụng A00; A01; B00; D07 22.55
15 7520401 Vật lý kỹ thuật – Điện tử A00; A01; A02; D07 23.14

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

KCN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Số 18 Hoàng Quốc Viêt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website chính: www.usth.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (04) 3791 6960

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
KCN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội