Các ngành Tuyển sinh hệ Đại học chính quy Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (KCN)

thông tin tuyển sinh của năm 2022

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường KCN

Thông tin thêm

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano

7440122

A00, A02, B00, D07

Khoa học Môi trường Ứng dụng

7440301

A00, A02, B00, D07

Công nghệ Sinh học nông, y, dược

7420201

A00, A02, B00, D08

Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh

7520121

A00, A01, A02, D07

Hóa học

7440112

A00, A06, B00, D07

Khoa học và Công nghệ thực phẩm

7540101

A00, A02, B00, D07

Công nghệ thông tin và truyền thông

7480201

A00, A01, A02, D07

Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo

7520201

A00, A01, A02, D07

Toán ứng dụng

7460112

A00, A01, A02, B00

An toàn thông tin

7480202

A00, A01, A02, B00

Vật lý kỹ thuật và điện tử

7520401

A00, A01, A02, D07

Khoa học và Công nghệ Y khoa

7720601

A00, A02, B00, D07

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

A00, A01, A02, D07

Bảo trì và Kỹ thuật hàng không

7520120

A00, A01, A02, D07

Kỹ thuật ô tô

7520130

A00, A01, A02, D07

Khoa học dữ liệu

7480109

A00, A01, A02, D08

 

Lưu ý:

  • Ngành Kỹ thuật Hàng không chỉ tuyển sinh theo hình thức trực tiếp.
  • Thí sinh trúng tuyển theo hình thức tuyển sinh qua Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được miễn phỏng vấn.

 

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://tuyensinh.usth.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-theo-he-thong-dang-ky-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-204/