Điểm chuẩn 2021 - LNH - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480104 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) A00; A01; A16; D01 15
2 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A16; D01 15
3 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 15
4 7520103 Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) A00; A01; A16; D01 15
5 7580201 Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) A00; A01; A16; D01 15
6 7340301 Kế toán A00; A16; C15; D01 15
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C15; D01 15
8 7310101 Kinh tế A00; A16; C15; D01 15
9 7340116 Bất động sản A00; A16; C15; D01 15
10 7760101 Công tác xã hội A00; C00; C15; D01 15
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 15
12 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A00; B00; C15; D01 15
13 7620205 Lâm sinh A00; A16; B00; D01 15
14 7620201 Lâm học A00; A16; B00; D01 15
15 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; D01 15
16 7440301 Khoa học môi trường A00; A16; B00; D01 15
17 7850103 Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 15
18 7420201 Công nghệ sinh học A00; A16; B00; B08 15
19 7640101 Thú y A00; A16; B00; B08 15
20 7620110 Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) A00; A16; B00; D01 15
21 7580108 Thiết kế nội thất A00; C15; D01; H00 15
22 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) A00; A16; D01; D07 15
23 7620202 Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) A00; A16; B00; D01 15
24 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00; D01; C15; V01 15
25 7908532A Quản lý tài nguyên thiên nhiên D01; D07; B08; D10 15 Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh
26 7850104 Du lịch sinh thái B00; C00; C15; D01 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

LNH LNS - Đại học LÂM NGHIỆP

Địa chỉ: Cơ sở chính: Xuân Mai - Hà Nội

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai

Website chính: vnuf.edu.vn

Liên lạc:             Điện thoại:    02433.840440; 02433.840707
            Fax:                02433.840063
Email:             vnuf@vnuf.edu.vn; daotao@vnuf.edu.vn.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LNH LNS - Đại học LÂM NGHIỆP