Điểm chuẩn 2021 - LNH - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480104 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) A00; A01; A16; D01 15
2 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A16; D01 15
3 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A16; D01 15
4 7520103 Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) A00; A01; A16; D01 15
5 7580201 Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) A00; A01; A16; D01 15
6 7340301 Kế toán A00; A16; C15; D01 15
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C15; D01 15
8 7310101 Kinh tế A00; A16; C15; D01 15
9 7340116 Bất động sản A00; A16; C15; D01 15
10 7760101 Công tác xã hội A00; C00; C15; D01 15
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 15
12 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A00; B00; C15; D01 15
13 7620205 Lâm sinh A00; A16; B00; D01 15
14 7620201 Lâm học A00; A16; B00; D01 15
15 7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; D01 15
16 7440301 Khoa học môi trường A00; A16; B00; D01 15
17 7850103 Quản lý đất đai A00; A16; B00; D01 15
18 7420201 Công nghệ sinh học A00; A16; B00; B08 15
19 7640101 Thú y A00; A16; B00; B08 15
20 7620110 Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) A00; A16; B00; D01 15
21 7580108 Thiết kế nội thất A00; C15; D01; H00 15
22 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) A00; A16; D01; D07 15
23 7620202 Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) A00; A16; B00; D01 15
24 7580102 Kiến trúc cảnh quan A00; D01; C15; V01 15
25 7908532A Quản lý tài nguyên thiên nhiên D01; D07; B08; D10 15 Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh
26 7850104 Du lịch sinh thái B00; C00; C15; D01 15

LNH LNS - Đại học LÂM NGHIỆP

Địa chỉ: Cơ sở chính: Xuân Mai - Hà Nội

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai

Website chính: vnuf.edu.vn

Liên lạc:             Điện thoại:    02433.840440; 02433.840707
            Fax:                02433.840063
Email:             [email protected]; [email protected].

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LNH LNS - Đại học LÂM NGHIỆP