Thông tin trường đã được xác thực

LNH LNS - Đại học LÂM NGHIỆP

Địa chỉ: Cơ sở chính: Xuân Mai - Hà Nội

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai

Website chính: vnuf.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc:             Điện thoại:    02433.840440; 02433.840707
            Fax:                02433.840063
Email:             vnuf@vnuf.edu.vn; daotao@vnuf.edu.vn.

THÔNG TIN

1.1. Tên trường

Tên trường:                Trường Đại học Lâm nghiệp (viết tắt VNUF)

Cơ quan chủ quản:   Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại hình trường:     Công lập       

1.2. Sứ mệnh

- Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu ở Việt Nam về lĩnh vực lâm nghiệp, chế biến lâm sản và phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; mỹ thuật và kiến trúc cảnh quan, kỹ thuật - công nghệ.

- Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, có ảnh hưởng mang tính quyết định đến nguồn nhân lực lâm nghiệp của cả nước, đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

1.3. Địa chỉ các trụ sở và trang thông tin điện tử của Nhà trường

Trường Đại học Lâm nghiệp hiện nay có ba cơ sở đào tạo tại thành phố Hà Nội, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai. Thông tin về trụ sở tại cơ sở đào tạo Hà Nội cụ thể như sau:

Tên trường:    Trường Đại học Lâm nghiệp (VNUF)

Mã trường:     LNH   

Địa chỉ:          Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội  .