Điểm chuẩn năm 2022 - LNH LNS - Đại học LÂM NGHIỆP

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 18
2 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 15
3 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 15
4 7620205 Lâm sinh A00; A01; B00; C15; D01 15
5 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; C15; D01 15
6 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A01; B00; D01 15
7 7580108 Thiết kế nội thất A00; A01; B00; D01 15
8 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; C15; D01 16
9 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường A00; A01; B00; C15; D01 15
10 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 15
11 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 16
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D02 16
13 7850104 Du lịch sinh thái A00; A01; C15; D03 15

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 18
2 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 18
3 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 18
4 7620205 Lâm sinh A00; A01; B00; C15; D01 18
5 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; B00; C15; D01 18
6 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A01; B00; D01 18
7 7580108 Thiết kế nội thất A00; A01; B00; D01 18
8 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; C15; D01 18
9 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường A00; A01; B00; C15; D01 18
10 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 18
11 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 18
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D02 18
13 7850104 Du lịch sinh thái A00; A01; C15; D03 18

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

LNH LNS - Đại học LÂM NGHIỆP

Địa chỉ: Cơ sở chính: Xuân Mai - Hà Nội

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai

Website chính: vnuf.edu.vn

Liên lạc:             Điện thoại:    02433.840440; 02433.840707
            Fax:                02433.840063
Email:             [email protected]; [email protected].

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LNH LNS - Đại học LÂM NGHIỆP