Điểm chuẩn 2021 - TGH - Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng - Thiết giáp A00; A01 24.8 Xét kết quả thi TN THPT, thí sinh nam miền Bắc. Thí sinh mức 24.8 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 7.8), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 7.75)
2 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng - Thiết giáp A00; A01 23.65 Xét kết quả thi TN THPT, thí sinh nam miền Nam. Thí sinh mức 23.65 điểm xét điểm môn toán >=8
3 7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng - Thiết giáp A00; A01 23.54 Xét điểm học bạ THPT, thí sinh nam miền Nam

TGH - TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP

Địa chỉ: Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Website chính: www.siquantangthietgiap.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 0974 177246.
- Fax: 0211 3853059.
- Email: tuyensinhtsqttg@gmail.com.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TGH - TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP