Điểm chuẩn 2021 - TTU - Đại học Tân Tạo

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa A00; B00; B08; D07 22
2 7720301 Điều dưỡng A00; B00; B08; D07 19
3 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B08; D07 19
4 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D01 15
5 7480101 Khoa học máy tính A00; B00; B08; D01 15
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; B00; B08; D01 15
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; B00; B08; D01 15
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; B00; B08; D01 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

TTU - Trường đại học Tân Tạo (*)

Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, TP. Tri Thức Tân Đức, Đức Hòa, Long An.

Website chính: www.ttu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 072 376 9216

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
TTU - Trường đại học Tân Tạo (*)