Điểm chuẩn 2021 - TTU - Đại học Tân Tạo

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa A00; B00; B08; D07 22
2 7720301 Điều dưỡng A00; B00; B08; D07 19
3 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B08; D07 19
4 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D01 15
5 7480101 Khoa học máy tính A00; B00; B08; D01 15
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; B00; B08; D01 15
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; B00; B08; D01 15
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; B00; B08; D01 15

TTU - Trường đại học Tân Tạo (*)

Địa chỉ: Đại lộ Đại học Tân Tạo, TP. Tri Thức Tân Đức, Đức Hòa, Long An.

Website chính: www.ttu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 072 376 9216

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
TTU - Trường đại học Tân Tạo (*)