Điểm chuẩn 2021 - YHB - Đại Học Y Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 28.85 TTNV=1
2 7720101_AP Y khoa kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế B00 27.5 TTNV=1
3 7720101_YHT Y khoa B00 27.75 TTNV=1
4 7720501 Răng Hàm Mặt B00 28.45 TTNV=1
5 7720115 Y học cổ truyền B00 26.2 TTNV=1
6 7720110 Y học dự phòng B00 24.85 TTNV=4
7 7720701 Y tế công cộng B00 23.8 TTNV=3
8 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 26.2 TTNV=4
9 7720301 Điều Dưỡng B00 25.6 TTNV=1
10 7720301_YHT Điều Dưỡng phân hiệu Thanh Hóa B00 23.2 TTNV=3
11 7720401 Dinh dưỡng B00 24.65 TTNV=2
12 7720699 Khúc xạ nhãn khoa B00 26.2 TTNV=2

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

YHB - Trường đại học Y Hà Nội

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Website chính: hmu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 04.38525123.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
YHB - Trường đại học Y Hà Nội