Điểm chuẩn 2021 - YTB - Đại Học Y Dược Thái Bình

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 26.9 TTNV=1
2 7720115 Y học cổ truyền B00 24.35 TTNV=3
3 7720110 Y học dự phòng B00 22.1 TTNV=3
4 7720201 Dược học A00 24.9 TTNV=8
5 7720301 Điều dưỡng B00 24.2 TTNV=4

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

YTB - Trường đại học Y Thái Bình

Địa chỉ: Số 373 Lý Bôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Website chính: www.tbump.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0363)838.545. Số máy lẻ 106, 105, 112, 113.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
YTB - Trường đại học Y Thái Bình